Zadzwoń i zapytaj o dogodny termin wizyty

533 383 623

Biopsja guza nerki – czy można leczyć efektywniej pacjentów, bez jej wykonania?

Dawniej uważano, że w przypadku biopsji guza nerki istnieje duże ryzyko powikłań, ryzyko rozsiewu nowotworu, pacjent jest narażony na duże ryzyko biopsji niediagnostycznej oraz ryzyko fałszywie ujemnego wyniku. Obecnie jednak to podejście się zmienia z następujących powodów:

 • wzrasta częstość występowania małych guzów nerek, w szczególności u osób starszych, obciążonych chorobami
 • pojawiają się nowe dowody na rzecz aktywnej obserwacji
 • zwiększyło się bezpieczeństwo wykonywania takiej procedury
 • istnieje jedynie 6 doniesień na temat rozsiewu nowotworu po biopsji (wszystkie z nich pochodzą sprzed 1993 roku)
 • wartość diagnostyczna biopsji guza nerki zwiększyła się prawie do 90%.

Jakie są obecnie ograniczenia RMB (renal mass biopsy) ?

 • 3–30% biopsji jest niediagnostycznych;
 • dokładność oceny stopnia złośliwości guza jest niezadowalająca;
 • jest dużym wyzwaniem dla oceniającego ją patomorfologa.

Pamiętając o tym, że u starszych pacjentów 20% małych guzów nerek jest łagodnych, RMB może pomóc w prowadzeniu aktywnej obserwacji. Co należy wziąć pod uwagę przed wprowadzeniem pacjenta do protokołu AO? Na pewno stan zdrowia pacjenta, przewidywalną długość życia i biologię/charakter nowotworu. Sama ocena wielkości guza w badaniach obrazowych nie jest wystarczająca do oceny złośliwości SRM.

Jaka jest zatem rola RMB?

 • Ocena stopnia złośliwości nowotworu – w przypadku wykrycia zmiany łagodnej pozwala uniknąć zabiegu operacyjnego.
 • Pozwala wybrać między leczeniem zachowawczym a leczeniem ablacyjnym.
 • Daje możliwość wdrożenia AO i zakwalifikowania pacjenta do odpowiedniej grupy oraz wyznaczenia odpowiedniego protokołu wizyt kontrolnych.
 • Pozwala ocenić leczenie przed terapią ablacyjną i po niej.

– fragment wykładu dr n. med. Ewy Bres-Niewady, Przegląd Urologiczny 2015/1 (89)