Zadzwoń i zapytaj o dogodny termin wizyty

533 383 623

Poradnik pacjenta

Usunięcie pęcherza moczowego z wytworzeniem zastępczego pęcherza jelitowego

Rak pęcherza moczowego jest jednym z częstszych nowotworów występujących u osób w wieku starszym (pomiędzy 60 a 70 rokiem życia), a jego częstość występowania znacząco wzrasta. Jest to czwarty (po raku płuc,żołądka i prostaty) co do częstości występowania nowotwór u mężczyzn (5,5% wszystkich nowotworów) i ósmy u kobiet (2,3%).

Od dawna znane są czynniki, które…
Dowiedz się więcej

Endoskopowe leczenie wodniaka ujścia moczowodowego

Streszczenie Udało się zdiagnozować pacjentkę lat 52 z ogromnym,wodniakowatym ujściem prawego moczowodu, który objawiał się wodonerczem prawostronnym wraz z poszerzeniem moczowodu. Po endoskopowym nacięciu torbieli dolegliwości, które zgłaszała chora pod postacią bóli lędżwiowych całkowicie ustąpiły, kontrolna urografia i badanie ultrasonograficzne układu moczowego wykazało jego prawidłową budowę. Wstęp Ureterocele czyli torbielowate rozszerzenie ujścia moczowodu może powstawać według wielu autorów…
Dowiedz się więcej

Radykalna prostatektomia vs radioterapia u pacjentów z rakiem stercza wysokiego ryzyka

Na pytanie, która z tych metod jest lepsza nie potrafię moim pacjentom odpowiedzieć, podobnie jak prelegent 14th Central European Meeting nie dał jednoznacznej odpowiedzi, zatem odniósł się do wyników badań naukowych. W badaniu PIVOT (Prostate Cancer Intervention Versus Observation Trial) nie stwierdzono statystycznie istotnej różnicy w przeżywalności między grupą leczoną radykalnie a grupą obserwowaną. Wadą tej…
Dowiedz się więcej

Niespodziewany sprzymierzeniec w walce z ZUM (zakażenia układu moczowego): sztucznie wytworzona bezobjawowa bakteriuria

Zakażenia układu moczowego to powszechnie występujący problem. W obecnych czasach wzrasta oporność bakterii, między innymi E. coli. Wyjściem z sytuacji może być właśnie leczenie ZUM za pomocą innej metody niż antybiotyki. Taką terapią może być celowo wytworzona asymptomatyczna bakteriuria (asymptomatic bacteriuria – ABU). Jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku zalecano jej agresywne leczenie.…
Dowiedz się więcej