Zadzwoń i zapytaj o dogodny termin wizyty

533 383 623

Niespodziewany sprzymierzeniec w walce z ZUM (zakażenia układu moczowego): sztucznie wytworzona bezobjawowa bakteriuria

Zakażenia układu moczowego to powszechnie występujący problem. W obecnych czasach wzrasta oporność bakterii, między innymi E. coli. Wyjściem z sytuacji może być właśnie leczenie ZUM za pomocą innej metody niż antybiotyki. Taką terapią może być celowo wytworzona asymptomatyczna bakteriuria (asymptomatic bacteriuria – ABU). Jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku zalecano jej agresywne leczenie. Obecnie wdraża się antybiotykoterapię jedynie w okresie ciąży lub przed operacjami urologicznymi. Wysunięto hipotezę, iż ABU stanowi część naturalnej flory i może mieć działanie ochronne na drogi moczowe. Wyizolowano odpowiedzialne za nią szczepy 83972 E. Coli i zaczęto podawać je pacjentom dopęcherzowo.

Jakie mogą być zastosowania dla ABU? Okazuje się ona skuteczną alternatywą dla antybiotyków u pacjentów z nawracającymi ZUM. Trzeba mieć na uwadze fakt ryzyka niepowodzenia, tzn. nie wszystkie kolonizacje będą udane.

Sztucznie wytwarzana ABU to model kontrolowanej infekcji w celu stymulacji układu odpornościowego (suprainfekcja bakteryjna szczepem ochronnym w celu zwalczenia zakażenia). W odległej perspektywie następuje adaptacja kolonii bakterii wprowadzonej do organizmu gospodarza.

– fragment wykładu dr Béla Köves (Węgry), Przegląd Urologiczny 2015/1 (89)